Actuele vacatures!
 

Info Aanmelding & Inschrijving 

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen kunnen scholen grenzen stellen aan het aantal toe te laten leerlingen. Het kan soms voorkomen dat een school meer aanmeldingen heeft dan dat er plaatsen zijn. Om zoveel mogelijk te bereiken dat alle leerlingen op een school van hun keuze terecht kunnen, hanteren de scholen in de gemeente Zaanstad een gemeenschappelijk beleid aanmelding en inschrijving.

Mocht u niet tevreden zijn over de gevolgde procedure of moeite hebben met de weigering tot inschrijving van uw zoon/dochter bij uw school van voorkeur, dan kunt u dit formulier gebruiken om te reageren. U kunt het formulier hier downloaden; bij het formulier zit een korte toelichting. Het is belangrijk dat u het formulier vóór 6 mei 2016 ingevuld terugstuurt. Het adres vindt u in de toelichting.  

Download hier het beroepformulier (Zuiderzee College en Pascal Zuid).
Download
hier het bezwaarformulier (Saenredam College, Compaen VMBO en Trias VMBO)

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hier kunt u de koers 2020 'Buitengewoon goed onderwijs' van OVO Zaanstad downloaden
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         

             

         

 
 
Welkom bij OVO Zaanstad
 
OVO Zaanstad is een onderwijsorganisatie waarbij zes scholen horen van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. OVO Zaanstad staat voor goed en gevarieerd onderwijs. Elke school heeft een eigen sfeer en werkwijze en is dus uniek! Iedere leerling is welkom en kan rekenen op een veilige, inspirerende en moderne leeromgeving.

Als werkgever biedt OVO Zaanstad ruimte voor ontplooiing, een veilige en professionele cultuur, transparant leiderschap en passende arbeidsvoorwaarden. Iedereen die wil en aan de bekwaamheidseisen voldoet, kan bij OVO Zaanstad werken.
 
Contact: info@ovo-zaanstad.nl

 

 Inkoopvoorwaarden

OVO Publieksjaarverslag 2014 definitief.pdfOVO Publieksjaarverslag 2014 definitiefIris Heijnen
OVO algemene inkoopvoorwaarden.pdfOVO algemene inkoopvoorwaardenIris Heijnen
ZC algemene inkoopvoorwaarden.pdfZC algemene inkoopvoorwaardenIris Heijnen
SA algemene inkoopvoorwaarden.pdfSA algemene inkoopvoorwaardenIris Heijnen
 
 

 Samenwerking met:

  Saenstroom opdc  
  Samenwerkingsverband Zaanstreek