Inzage cijfers voor ouders

 

Het Trias VMBO maakt gebruik van het schoolinformatiesysteem “Magister” voor gegevensopslag. Een deel van deze gegevens (cijfers) is via een beveiligde omgeving te benaderen via internet door gebruik te maken van het Magister Web Portal (MWP).

 

Het geeft u als ouder inzicht in de behaalde resultaten voor overhoringen, proefwerken en/of opdrachten. U kunt uw kind toegang tot dezelfde gegevens verlenen door hem/haar de inloggegevens te geven.

 

Voor u als ouder(s)/verzorger(s) en als leerling is het van belang om met het onderstaande rekening te houden:

 

- De docenten proberen de cijfers up-to-date te houden.

- De docenten voeren uiterlijk 3 weken na afnamedatum van een toets hun cijfers in.

- Het is altijd mogelijk dat er cijfers ontbreken.

- Cijfers kunnen door inhalen van toetsen nog veranderen.

- Foutief ingevoerde cijfers zullen op een later tijdstip aangepast worden.

- Toetsen hebben soms een verschillende wegingsfactor.

- Een PTA-cijfer (bovenbouw) kan een gemiddelde van een aantal cijfers zijn.

- Cijfers zijn pas definitief na de rapportvergadering.

- Aan de getoonde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

- Alleen aan het originele papieren, door de mentor ondertekende rapport, kunnen rechten worden ontleend.


Reacties:

 

Indien u meent dat er onjuiste informatie wordt weergegeven, dan kan uw zoon/dochter hierover zoals gebruikelijk contact opnemen met de desbetreffende docent of mentor.

 

Gebruikersnaam en wachtwoord:

 

Wanneer u de inloggegevens kwijt bent geraakt is het mogelijk om per e-mail deze gegevens op te vragen. Vermeld in de e-mail duidelijk de naam van uw zoon/dochter, het leerlingnummer en de klas. Stuur deze e-mail naar administratie@triasvmbo.nl . De nieuwe inloggegevens worden dan per brief verstuurd naar het bij ons bekende woonadres. Wij hanteren deze methode om misbruik te voorkomen. Telefonisch kunnen wij helaas geen informatie over de inloggegevens doorgeven.

 Meer informatie

Klik onderstaande link aan voor toegang tot het Magister webportal voor ouders.

 

Inloggen Magister 6.0 voor ouders