In Zaandam in de wijk Westerwatering staat Compaen VMBO. De school is gehuisvest in een modern en ruim opgezet gebouw met goed uitgeruste praktijklokalen en een sporthal.

In de afgelopen tijd is de school ingrijpend verbouwd en veranderd in een aantrekkelijke, lichte en vrolijke leeromgeving waar modern onderwijs kan worden gegeven. De onderbouw en de bovenbouw hebben ieder een eigen deel van het gebouw. Er zijn prachtige leerpleinen gecreëerd en alle lokalen zijn voorzien van smartboards (elektronische schoolborden). 

Compaen is een openbare school. Dit houdt in, dat de school open staat voor elke leerling ongeacht herkomst of levensbeschouwing. Leerlingen afkomstig uit verschillende milieus en culturen, gaan respectvol met elkaar en met de achtergronden en overtuigingen van elkaar om.

In de schoolgids 2014-2015 zijn de onderwerpen bijeengebracht, die voor ouders en leerlingen het meest van belang zijn. Voor aanvullende en extra informatie kunt u terecht op deze website.
De schoolgids kunt u hier downloaden. 

___________________________________________________________________________________________

ACTUEEL
_________________________________________________________________________________

Vers van de pers: de SCHOOLKRANT

Dankzij de inzet van enkele enthousiaste leerlingen heeft Compaen weer een SCHOOLKRANT!!!

Lees de schoolkrant bij Actualiteiten/Schoolkrant.

Lees meer...
Examentraining voor 4 TL

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 mei 2015 verzorgt Lyceo examentrainingen voor leerlingen uit leerjaar vier van de theoretische leerweg van de scholen

Lees meer...
Van Aanmelding naar Inschrijving

Voor ouders van leerlingen van groep 8 van de basisschool is de brochure Van Aanmelding naar Inschrijving in het Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2015 verschenen. Lees hierover meer bij Groep 8/voor ouders.
Ook de keuzegids De Overstap is hier te vinden, als u nog nadere informatie over de scholen in Zaanstad wenst.
<

Lees meer...

 Nieuwsarchief