Problemen met het bekijken van de website
Om technische redenen kan de website voorlopig alleen goed worden bekeken
met Internet Explorer of Mozilla Firefox als webbrowser. Beide zijn gratis te
downloaden op internet.
Onze excuses voor het ongemak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Zaandam in de wijk Westerwatering staat Compaen VMBO. De school is gehuisvest in een modern
en ruim opgezet gebouw met goed uitgeruste praktijklokalen en een sporthal.

In de afgelopen tijd is de school ingrijpend verbouwd en veranderd in een aantrekkelijke, lichte en
vrolijke leeromgeving waar modern onderwijs kan worden gegeven. De onderbouw en de bovenbouw
hebben ieder een eigen deel van het gebouw. Er zijn prachtige leerpleinen gecreëerd en alle lokalen
zijn voorzien van smartboards (elektronische schoolborden). 

Compaen is een openbare school. Dit houdt in, dat de school open staat voor elke leerling ongeacht
herkomst of levensbeschouwing. Leerlingen afkomstig uit verschillende milieus en culturen, gaan
respectvol met elkaar en met de achtergronden en overtuigingen van elkaar om.


In de schoolgids 2016-2017 zijn de onderwerpen bijeengebracht, die voor ouders en leerlingen het
meest van belang zijn. Voor aanvullende en extra informatie kunt u terecht op deze website.
De schoolgids kunt u hier downloaden. In de schoolgids zijn koppelingen (links) opgenomen naar de website. Deze zijn onderstreept. Als u op de koppeling klikt, komt u direct op de juiste site. 
_________________________________________________________________________________________


A C T U E E L 

___________________________________________

Deal met het Zaantheater

Voor maar 25 € kun je, als je jonger bent dan 20 jaar, 5 voorstellingen in het Zaantheater bezoeken. Haast is geboden, want er kunnen maar 30 jongeren aan meedoen. Bovendien moet je je aanmelden vóór 1 oktober. Dus kijk snel bij Activiteiten naar de flyer met aanvullende informatie.

Lees meer...

 Nieuwsarchief