In Zaandam in de wijk Westerwatering staat Compaen VMBO. De school is gehuisvest in een modern en ruim opgezet gebouw met goed uitgeruste praktijklokalen en een sporthal.

In de afgelopen tijd is de school ingrijpend verbouwd en veranderd in een aantrekkelijke, lichte en vrolijke leeromgeving waar modern onderwijs kan worden gegeven. De onderbouw en de bovenbouw hebben ieder een eigen deel van het gebouw. Er zijn prachtige leerpleinen gecreëerd en alle lokalen zijn voorzien van smartboards (elektronische schoolborden). 

Compaen is een openbare school. Dit houdt in, dat de school open staat voor elke leerling ongeacht herkomst of levensbeschouwing. Leerlingen afkomstig uit verschillende milieus en culturen, gaan respectvol met elkaar en met de achtergronden en overtuigingen van elkaar om.

In de schoolgids 2015-2016 zijn de onderwerpen bijeengebracht, die voor ouders en leerlingen het meest van belang zijn. Voor aanvullende en extra informatie kunt u terecht op deze website.
De schoolgids kunt u hier downloaden. 
________________________________________________________________________________________________


A C T U E E L 

_______________________________________________

Meivakantie

 

ZATERDAG 25 APRIL
T/M
ZONDAG 8 MEI

 

Lees meer...
Formulier bezwaar/Formulier beroep

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen kunnen scholen grenzen stellen aan het aantal toe te laten leerlingen. Het kan soms voorkomen dat een school meer aanmeldingen heeft dan dat er plaatsen zijn. Om zoveel mogelijk te bereiken dat alle leerlingen op een school van hun keuze terecht kunnen, hanteren de scholen in de gemeente Zaanst

Lees meer...

 Nieuwsarchief