In Zaandam in de wijk Westerwatering staat Compaen VMBO. De school is gehuisvest in een modern en ruim opgezet gebouw met goed uitgeruste praktijklokalen en een sporthal.

In de afgelopen tijd is de school ingrijpend verbouwd en veranderd in een aantrekkelijke, lichte en vrolijke leeromgeving waar modern onderwijs kan worden gegeven. De onderbouw en de bovenbouw hebben ieder een eigen deel van het gebouw. Er zijn prachtige leerpleinen gecreëerd en alle lokalen zijn voorzien van smartboards (elektronische schoolborden). 

Compaen is een openbare school. Dit houdt in, dat de school open staat voor elke leerling ongeacht herkomst of levensbeschouwing. Leerlingen afkomstig uit verschillende milieus en culturen, gaan respectvol met elkaar en met de achtergronden en overtuigingen van elkaar om.

In de schoolgids 2014-2015 zijn de onderwerpen bijeengebracht, die voor ouders en leerlingen het meest van belang zijn. Voor aanvullende en extra informatie kunt u terecht op deze website.
De schoolgids kunt u hier downloaden. 

___________________________________________________________________________________________

ACTUEEL
_________________________________________________________________________________

COMPAEN IN CONCERT

Voor alle leerlingen, ouders en personeel van Compaen.

Wij nodigen u uit voor de vierde editie van Compaen in Concert OP WOENSDAG 1 APRIL, een unieke avond met optredens van leerlingen en docenten. De optrede

Lees meer...
formulier bezwaar/formulier beroep

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen kunnen scholen grenzen stellen aan het aantal toe te laten leerlingen. Het kan het soms voorkomen dat een school meer aanmeldingen heeft dan dat er plaatsen zijn. Om zoveel mogelijk te bereiken dat alle leerlingen op een school van hun keuze terecht kunnen, hanteren de scholen in de

Lees meer...
SMOESJE

19 maart is de dag van de leerplicht. De leerplichtambtenaar en de wethouder van onderwijs zijn een actie gestart genaamd Smoesje. Je maakt kans op een bioscoopbon voor je zelf en zelfs voor de hele klas.

Lees meer...

Examentraining voor 4 TL

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 mei 2015 verzorgt Lyceo examentrainingen voor leerlingen uit leerjaar vier van de theoretische leerweg van de scholen

Lees meer...

 Nieuwsarchief