In Zaandam in de wijk Westerwatering staat Compaen VMBO. De school is gehuisvest in een modern en ruim opgezet gebouw met goed uitgeruste praktijklokalen en een sporthal.

In de afgelopen tijd is de school ingrijpend verbouwd en veranderd in een aantrekkelijke, lichte en vrolijke leeromgeving waar modern onderwijs kan worden gegeven. De onderbouw en de bovenbouw hebben ieder een eigen deel van het gebouw. Er zijn prachtige leerpleinen gecreĆ«erd en alle lokalen zijn voorzien van smartboards (elektronische schoolborden). 

Compaen is een openbare school. Dit houdt in, dat de school open staat voor elke leerling ongeacht herkomst of levensbeschouwing. Leerlingen afkomstig uit verschillende milieus en culturen, gaan respectvol met elkaar en met de achtergronden en overtuigingen van elkaar om.

In de schoolgids 2015-2016 zijn de onderwerpen bijeengebracht, die voor ouders en leerlingen het meest van belang zijn. Voor aanvullende en extra informatie kunt u terecht op deze website.
De schoolgids kunt u hier downloaden. 
________________________________________________________________________________________________


A C T U E E L 

_______________________________________________

Keuzegids De Overstap 16

Voor de ouders van leerlingen van groep 8 van de basisschool is weer de keuzegids De Overstap verschenen. De gids bestaat uit een deel met informatie over het onderwijs in het algemeen en een deel waarin informatie over alle scholen voor voortgezet onderwijs in de Zaanstreek is te vinden. Klik Lees meer...

 Nieuwsarchief